Β1.1.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 12 2015 ΕΛΠ

Β2.1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡ. 2015 ΕΛΠ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2014 (Όπως τροποποιήθηκε απο την Γ.Σ. της 29/6/2015)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 12 2013

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Α.Ε. – Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ.)  8643/2014    ΦΕΚ 8643.2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 12 2012

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Α.Ε. – Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ.)  3250/2013     ΦΕΚ 3250.2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 12 2011

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Α.Ε .& Ε.Π.Ε.) 4098/2012    ΦΕΚ.4098.2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 12 2010

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Α.Ε .& Ε.Π.Ε.) 4314/2011     ΦΕΚ.4314.2011

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 12 2009

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Α.Ε .& Ε.Π.Ε.) 4635/2010     ΦΕΚ.4635.20102015 06 29.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2014