Διοικητικό Συμβούλιο, 2012 – 2017

 

Νικόλαος Μ. Αλλαμανής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αχιλλέας Β. Αλλαμανής, Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Κ. Κοντογεώργιος, Μέλος

Ελπίδα Δ. Παπαδοπούλου, Μέλος

Γεώργιος Α. Αλλαμανής, Μέλος

Μιλτιάδης Ν. Αλλαμανής, Μέλος

Λαβίνια – Βασιλική Αλλαμανή, Μέλος

 

Την εταιρεία εκπροσωπεί έναντι τρίτων ο κ. Νικόλαος Μιλτ. Αλλαμανής

 

Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου – Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους – Ανασυγκρότηση Δ.Σ. – Εκπροσώπηση – 27 Μαϊου 2015

2015 05 27.Αποσπ.Πρακτ.ΔΣ.ΓΑ.Θ3

 Ανακοίνωση Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. 368796 της 5.6.2015

2015 06 05.ΚΑΚ368796.ΑντικΜελΔΣ

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου – Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους – Ανασυγκρότηση Δ.Σ. – Εκπροσώπηση – 9 Οκτωβρίου 2013

2013 10 09.Πρακτ.Δ.Σ.

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Γ.Ε.ΜΗ.) 7313 / 29.10.1013

ΦΕΚ.7313.2013

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου – Συγκρότηση σε σώμα νεοεκλεγέντος Δ.Σ. – 27 Ιουνίου 2012

2012 06 27.Πρακτ.Δ.Σ.

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) 6786 / 11.7.2012:

ΦΕΚ.6786.2012