Πρόσκληση στην 65η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛ 65ης ΓΣ 07 09 2020

********************************************

Αρχείο Παλαιότερων Προσκλήσεων

Πρόσκληση στην 64η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛ 64ης ΓΣ 28 08 2019

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ε.Γ.Σ. 5 11 2018

Πρόσκληση στην 63η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 63ης ΓΣ 8 8 2018

Πρόσκληση στην 62η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 62ης ΓΣ 6 6 2017

Πρόσκληση στην 61η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 61ης ΓΣ 29 6 2016

Πρόσκληση στην 60η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 60ης ΓΣ 29 6 2015

Πρόσκληση στην 59η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 59ης ΓΣ. 26 6 2014

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 29 12 2013

Πρόσκληση στην 58η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 58ης ΓΣ 26 6 2013

Πρόσκληση στην 57η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 57ης ΓΣ 27 6 2012

Πρόσκληση στην 56η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 56ης ΓΣ 29 6 2011

Πρόσκληση στην 55η Γενική Συνέλευση 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 55ης ΓΣ 25 6 2010