Πρόσκληση στην 66η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛ 66ης ΓΣ 10 09 2021

********************************************

Αρχείο Παλαιότερων Προσκλήσεων

Πρόσκληση στην 65η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛ 65ης ΓΣ 07 09 2020

Πρόσκληση στην 64η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛ 64ης ΓΣ 28 08 2019

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ε.Γ.Σ. 5 11 2018

Πρόσκληση στην 63η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 63ης ΓΣ 8 8 2018

Πρόσκληση στην 62η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 62ης ΓΣ 6 6 2017

Πρόσκληση στην 61η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 61ης ΓΣ 29 6 2016

Πρόσκληση στην 60η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 60ης ΓΣ 29 6 2015

Πρόσκληση στην 59η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 59ης ΓΣ. 26 6 2014

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 29 12 2013

Πρόσκληση στην 58η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 58ης ΓΣ 26 6 2013

Πρόσκληση στην 57η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 57ης ΓΣ 27 6 2012

Πρόσκληση στην 56η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 56ης ΓΣ 29 6 2011

Πρόσκληση στην 55η Γενική Συνέλευση 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 55ης ΓΣ 25 6 2010