Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. κατά την συνεδρίασή του την 10/10/2018 αποφάσισε την σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την τροποποίηση του Άρθρου 6 του Καταστατικού.

Παρατίθεται η πρόσκληση που εξέδωσε το Δ.Σ.:

2018 11 05 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Ε.Γ.Σ. ΤροπΑρθ.6

***********

Αρχείο Παλαιότερων Προσκλήσεων

Πρόσκληση στην 63η Γενική Συνέλευση

2018 07 05 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 63ΓΣ

Πρόσκληση στην 62η Γενική Συνέλευση

2017 05 04 ΠΡΟΣΚΛ ΔΣ 11 5 2017

Πρόσκληση στην 61η Γενική Συνέλευση

2016 05 26 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 61 ΓΣ

Πρόσκληση στην 60η Γενική Συνέλευση

15 05 27.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 60 ΓΣ

Πρόσκληση στην 59η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 59 ΓΣ.2014

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 29 12 2013

Πρόσκληση στην 58η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 26 6 2013

Πρόσκληση στην 57η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 27 6 2012

Πρόσκληση στην 56η Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 29 6 2011

Πρόσκληση στην 55η Γενική Συνέλευση 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 25 6 2010