Πρόσκληση στην 68η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

2023 08 10 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 68ΕΤΓΣ 6 9 2023

********************************************

Αρχείο Παλαιότερων Προσκλήσεων

Πρόσκληση στην 67η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 67ΓΣ.5 9 2022

Πρόσκληση σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛ.ΕΓΣ.8 6 2022

Πρόσκληση στην 66η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛ 66ης ΓΣ 10 09 2021

Πρόσκληση στην 65η Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛ 65ης ΓΣ 07 09 2020

Πρόσκληση στην 64η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛ 64ης ΓΣ 28 08 2019

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ε.Γ.Σ. 5 11 2018

Πρόσκληση στην 63η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 63ης ΓΣ 8 8 2018

Πρόσκληση στην 62η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 62ης ΓΣ 6 6 2017

Πρόσκληση στην 61η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 61ης ΓΣ 29 6 2016

Πρόσκληση στην 60η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 60ης ΓΣ 29 6 2015

Πρόσκληση στην 59η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 59ης ΓΣ. 26 6 2014

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ 29 12 2013

Πρόσκληση στην 58η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 58ης ΓΣ 26 6 2013

Πρόσκληση στην 57η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 57ης ΓΣ 27 6 2012

Πρόσκληση στην 56η Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 56ης ΓΣ 29 6 2011

Πρόσκληση στην 55η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 55ης ΓΣ 25 6 2010