Δημοσιευτέες Πράξεις

Απόσπασμα Πρακτικού Έκτακτης Γ.Σ. 5/11/2018: Τροποποίηση του Άρθρου 6 του Καταστατικού.

2018 11 05.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.ΕΓΣ

Καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. 1563821/13.11.2018

2018 11 13.ΓΕΜΗ.ΚΑΚ 1563821 EΓΣ 5.11.2018 ΤΡΟΠ ΑΡΘΡ 6

Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 6/6/2017: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

2017 06 06.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.62ΓΣ.Θ4

Καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ.  Κ.Α.Κ.  1078882/ 19.6.2017

2017 06 19.Ανακ.ΓΕΜΗ.ΚΑΚ.1078882.1078883.Εγρ.Πρακτ.ΓΣ ΔΣ Νέο ΔΣ

Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 29/06/2016: Τροποποίηση του Άρθρου 23 του Καταστατικού

2016 06 29.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.61ΓΣ.Θ4

Καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ.  Κ.Α.Κ. 702498 / 27.7.2016

2016 07 27.ΓΕΜΗ.Καταχ.ΚΑΚ.702498.Τροπ.Αρθ.23.Καταστ.

Απόσπασμα Πρακτικού Έκτακτης Γ.Σ. 29/12/2013: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών

2013 12 29.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.ΕΓΣ-1

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 929/31.1.2014 (1)                                     ΦΕΚ 929.2014

Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 26/6/2013: Εκλογή Ελεγκτών χρήσης 2013

2013 06 26.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.58ΓΣ.Θ3

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5719/9.9.2013 (11)                                    ΦΕΚ 5719.2013

Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 27/6/2012: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

20120627.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.57ΓΣ.Θ3

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6786/11.7.2012 (9)                                     ΦΕΚ.6786.2012

Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 27/6/2012: Εκλογή Ελεγκτών χρήσης 2012

20120627.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.57ΓΣ.Θ4

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6783/11.7.2012  (7)                                     ΦΕΚ.6783.2012

Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 29/6/2011: Εναρμόνιση καταστατικού

20110629.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.56ΓΣ.Θ4

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 11736/7.11.2011 (1)                                    ΦΕΚ.11736.2011

Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 29/6/2011: Εκλογή Ελεγκτών χρήσης 2011

20110629.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.56ΓΣ.Θ3

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 11277/26.10.2011 (12)                                 ΦΕΚ.11277.2011

Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 25/6/2010: Εκλογή Ελεγκτών χρήσης 2010

20100625.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.55ΓΣ.Θ3

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 8218/21.7.2010 (6)                                       ΦΕΚ.8218.2010

Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 25/6/2010: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

20100625.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.55ΓΣ.Θ4

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 8195/21.7.2010  (4)                                         ΦΕΚ.8195.2010