Δείτε τις Προσκλήσεις σε Γενικές Συνελεύσεις και αποσπάσματα πρακτικών με τις δημοσιευτέες πράξεις των Γενικών Συνελεύσεων.