Ιστοσελίδα της Ανώνυμης Εταιρίας

 

“Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ Α.Ε.”

 

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) : 57579604000


Αρ. Μ.Α.Ε. 378/62/Β/86/1471

 

Έδρα: Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

 

******************************