Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 68η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
2023 08 10 ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 68 ΓΣ
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 67η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
2022 08 08 ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ 67Η Γ.Σ.
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 66η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
2021 08.ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ THN 66η Γ.Σ.
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 65η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
2020 08.ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ 65η Γ.Σ.
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 64η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
2019 07.ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ 64η Γ.Σ.
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 63η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
2018 08.ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ 63η Γ.Σ.
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 62η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
2017 05.ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ 62η ΓΣ
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 61η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
2016 05.ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ 61η Γ.Σ.
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 60η Γενική Συνέλευση των Μετόχων,
όπως αυτή τροποποιήθηκε μετά την τροποποίηση του Ισολογισμού
2015 06.Έκθεση Δ.Σ. προς την 60η Γ.Σ.
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 60η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
2015 05.Έκθεση Δ.Σ. προς την 60η Γ.Σ.
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 59η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
2014 05.Έκθεση ΔΣ προς την 59η ΓΣ
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 58η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
2013 04.Έκθεση ΔΣ προς την 58η ΓΣ
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 57η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
2012 04.Έκθεση ΔΣ προς την 57η ΓΣ
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 56η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
2011 05.Έκθεση ΔΣ προς την 56η ΓΣ
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 55η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
2010 04.Έκθεση ΔΣ προς την 55η ΓΣ