Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 64η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

2019 07.ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ 64 Γ.Σ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 63η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

2018 08.ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ 63 Γ.Σ.

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 62η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

2017 05 11 ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ 62 ΓΣ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 61η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

2016 05 26.ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ 61 Γ.Σ.

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 60η Γενική Συνέλευση των Μετόχων,

όπως αυτή τροποποιήθηκε μετά την τροποποίηση του Ισολογισμού

2015 06 29.Έκθεση Δ.Σ. προς 60η Γ.Σ.

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 60η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

2015 05 27.Έκθεση Δ.Σ. προς 60η Γ.Σ.

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 59η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

2014 05 15.Έκθεση ΔΣ προς την 59η ΓΣ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 58η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

2013 04 13.Έκθεση ΔΣ προς την 58η ΓΣ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 57η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

2012 04 23.Έκθεση ΔΣ προς την 57η ΓΣ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 56η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

2011 05 02.Έκθεση ΔΣ προς την 56η ΓΣ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 55η Γενική Συνέλευση των Μετόχων

2010 04 12.Έκθεση ΔΣ προς την 55η ΓΣ