Διοικητικό Συμβούλιο, 2022 – 2027

Νικόλαος Μ. Αλλαμανής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ελπίδα Δ. Παπαδοπούλου, Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Κ. Κοντογεώργιος, Μέλος

Βικτώρια Μ. Αλλαμανή, Μέλος

Πολυτίμη Χ. Παπαθανασοπούλου, Μέλος

Γεώργιος Αχ. Αλλαμανής, Μέλος

Μιλτιάδης Ν. Αλλαμανής, Μέλος

****************

Ανακοίνωση Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. 2880598 και 2880599

2022 06 10 ΑΝΑΚ ΓΕΜΗ ΚΑΚ 2880598 2880599 Νέο ΔΣ Συγκρότηση.Εκπροσ.

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου – Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. που εξελέγη από την Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση της 8ης Ιουνίου 2022 – Εκπροσώπηση

2022 06 08.ΓΑ.ΠρακτΔΣ.Συγκροτ.σε σωμα

———–

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του την 22/11/2018 αποδεχτηκε την παραίτηση του μέλους Λαβίνιας-Βασιλικής Αλλαμανή και αποφάσισε την μη αντικατάστασή της και την συνέχιση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου με τα εναπομείναντα έξι (6) μέλη.

————–

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου – Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. που εξελέγη από την 62η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – Εκπροσώπηση
2017 06 06.ΓΑ.ΠρακτΔΣ.Συγκροτ.σε σωμα
Ανακοίνωση Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. 1078882 και 1078883
2017 06 19.Ανακ.ΓΕΜΗ.ΚΑΚ.1078882.1078883.Εγρ.Πρακτ.ΓΣ ΔΣ Νέο ΔΣ

Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου – Παραιτήσεις μελών Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση Δ.Σ. – Εκπροσώπηση – 21 Δεκεμβρίου 2016

2016 12 21.ΑποσπΠρακΘ1.ΔΣ.ΓΑ.ΠαραιτΜελΔΣ
Ανακοίνωση Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. 877194 της 30.12.2016
2016 12 30.ΓΕΜΗ.ΚΑΚ877194.Εγκρ.Ανασυγκρ.ΔΣ
Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου – Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους – Ανασυγκρότηση Δ.Σ. – Εκπροσώπηση – 27 Μαΐου 2015
2015 05 27.Αποσπ.Πρακτ.ΔΣ.ΓΑ.Θ3
Ανακοίνωση Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. 368796 της 5.6.2015
2015 06 05.ΓΕΜΗ.ΚΑΚ368796.ΑντικΜελΔΣ
Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου – Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους – Ανασυγκρότηση Δ.Σ. – Εκπροσώπηση – 9 Οκτωβρίου 2013
2013 10 09.Πρακτ.Δ.Σ.
Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Γ.Ε.ΜΗ.) 7313 / 29.10.1013

ΦΕΚ.7313.2013

 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου – Συγκρότηση σε σώμα νεοεκλεγέντος Δ.Σ. – 27 Ιουνίου 2012
2012 06 27.Πρακτ.Δ.Σ.
Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) 6786 / 11.7.2012:

ΦΕΚ.6786.2012