Διοικητικό Συμβούλιο, 2017 – 2022

Νικόλαος Μ. Αλλαμανής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ελπίδα Δ. Παπαδοπούλου, Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Κ. Κοντογεώργιος, Μέλος

Βικτώρια Μ. Αλλαμανή, Μέλος

Πολυτίμη Χ. Παπαθανασοπούλου, Μέλος

Μιλτιάδης Ν. Αλλαμανής, Μέλος

****************

Την εταιρεία εκπροσωπεί έναντι τρίτων ο κ. Νικόλαος Μιλτ. Αλλαμανής

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του την 22/11/2018 αποδεχτηκε την παραίτηση του μέλους Λαβίνιας-Βασιλικής Αλλαμανή και αποφάσισε την μη αντικατάστασή της και την συνέχιση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου με τα εναπομείναντα έξι (6) μέλη.

————–

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου – Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. που εξελέγη από την 62η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – Εκπροσώπηση

2017 06 06.ΓΑ.ΠρακτΔΣ.Συγκροτ.σε σωμα

Ανακοίνωση Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. 1078882 και 1078883

2017 06 19.Ανακ.ΓΕΜΗ.ΚΑΚ.1078882.1078883.Εγρ.Πρακτ.ΓΣ ΔΣ Νέο ΔΣ

Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου – Παραιτήσεις μελών Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση Δ.Σ. – Εκπροσώπηση – 21 Δεκεμβρίου 2016

2016 12 21.ΑποσπΠρακΘ1.ΔΣ.ΓΑ.ΠαραιτΜελΔΣ

Ανακοίνωση Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. 877194 της 30.12.2016

2016 12 30.ΓΕΜΗ.ΚΑΚ877194.Εγκρ.Ανασυγκρ.ΔΣ

Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου – Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους – Ανασυγκρότηση Δ.Σ. – Εκπροσώπηση – 27 Μαΐου 2015

2015 05 27.Αποσπ.Πρακτ.ΔΣ.ΓΑ.Θ3

Ανακοίνωση Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. Κ.Α.Κ. 368796 της 5.6.2015

2015 06 05.ΓΕΜΗ.ΚΑΚ368796.ΑντικΜελΔΣ

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου – Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους – Ανασυγκρότηση Δ.Σ. – Εκπροσώπηση – 9 Οκτωβρίου 2013

2013 10 09.Πρακτ.Δ.Σ.

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Γ.Ε.ΜΗ.) 7313 / 29.10.1013

ΦΕΚ.7313.2013

 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου – Συγκρότηση σε σώμα νεοεκλεγέντος Δ.Σ. – 27 Ιουνίου 2012

2012 06 27.Πρακτ.Δ.Σ.

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) 6786 / 11.7.2012:

ΦΕΚ.6786.2012