———————————————————————————————————————————————————-

Πρακτικά Γενικών Συνελευσεων και Διοικητικού Συμβουλίου

******************************************************************************************************************

Πρακτικό Δ.Σ. 8.6.2022: Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Εκπροσώπηση εταιρίας.
2022 06 08.ΓΑ.ΠρακτΔΣ.Συγκροτ. σε σωμα.Εκπροσ.
Καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 2880599      2022 06 10 ΑΝΑΚ ΓΕΜΗ ΚΑΚ 2880598 & 99
Πρακτικό Δ.Σ. 16/3/2020: Αλλαγές στην εκπροσώπηση της εταιρίας
2020 03 16.ΓΑ.ΠΡΑΚΤ.Δ.Σ.
Καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 2109275       2020 03 24 ΓΕΜΗ KAK 2109275
Απόσπασμα Πρακτικού Έκτακτης Γ.Σ. 5/11/2018: Τροποποίηση του Άρθρου 6 του Καταστατικού.
2018 11 05.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.ΕΓΣ
Καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 1563821       2018 11 13.ΓΕΜΗ.ΚΑΚ 1563821
Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 6/6/2017: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2017 06 06.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.62ΓΣ.Θ4
Καταχωρήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ.  Κ.Α.Κ.  1078882 και 1078883/ 19.6.2017    2017 06 19.Ανακ.ΓΕΜΗ.ΚΑΚ.1078882.1078883
Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 29/06/2016: Τροποποίηση του Άρθρου 23 του Καταστατικού
2016 06 29.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.61ΓΣ.Θ4
Καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κ.Α.Κ. 702498/27.7.2016           2016 07.27.ΓΕΜΗ.ΚΑΚ.702498
Απόσπασμα Πρακτικού Έκτακτης Γ.Σ. 29/12/2013: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών
2013 12 29.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.ΕΓΣ-1
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 929/31.1.2014 (1)                                     ΦΕΚ 929.2014
Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 26/6/2013: Εκλογή Ελεγκτών χρήσης 2013
2013 06 26.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.58ΓΣ.Θ3
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5719/9.9.2013 (11)                                    ΦΕΚ 5719.2013
Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 27/6/2012: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
20120627.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.57ΓΣ.Θ3
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6786/11.7.2012 (9)                                     ΦΕΚ.6786.2012
Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 27/6/2012: Εκλογή Ελεγκτών χρήσης 2012
20120627.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.57ΓΣ.Θ4
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6783/11.7.2012  (7)                                     ΦΕΚ.6783.2012
Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 29/6/2011: Εναρμόνιση καταστατικού
20110629.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.56ΓΣ.Θ4
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 11736/7.11.2011 (1)                                    ΦΕΚ.11736.2011
Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 29/6/2011: Εκλογή Ελεγκτών χρήσης 2011
20110629.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.56ΓΣ.Θ3
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 11277/26.10.2011 (12)                                 ΦΕΚ.11277.2011
Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 25/6/2010: Εκλογή Ελεγκτών χρήσης 2010
20100625.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.55ΓΣ.Θ3
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 8218/21.7.2010 (6)                                        ΦΕΚ.8218.2010
Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 25/6/2010: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
20100625.ΓΑ.ΑΠΟΣΠ.ΠΡΑΚΤ.55ΓΣ.Θ4
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 8195/21.7.2010  (4)                                         ΦΕΚ.8195.2010